Akumulatory Trojan

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez      Sklep              Internetowy                   www.sklep.prostowniki-akumulatory.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Daniel Czajka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Czajka Centrum Akumulatorów Daniel Czajka; Akumar z siedzibą w Poznaniu (61-362), ul. Forteczna 12A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7772301082, Regon: 634536920, zwany dalej Centrum Akumulatorów.
 3. Centrum Akumulatorów dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
 
 

§ 2 Jak zbieramy dane?

 
 
 1. Centrum Akumulatorów zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową                     (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych                         dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie i podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres  (ulica,  numer  domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  miasto i kraj);
  3. Numer telefonu;
  4. W   przypadku   Przedsiębiorców    powyższy   zakres   danych   jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
Podczas  korzystania  ze  stron  internetowych  Sklepu  pobierane  są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
 

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 
 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Centrum Akumulatorów.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez                 system PayU, jego  dane  osobowe  zostaną  przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU
S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom      lepszej     obsługi,     analizy     danych     statystycznych i         dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 
 

§ 4 Mechanizm Cookies, Adres IP

 
 
 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez             serwer Centrum Akumulatorów na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Akumulatorów      produkty      do      indywidualnych      preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 1. Centrum Akumulatorów wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.                        Mechanizm   cookies   sesyjnych   nie   pozwala   napobieranie     jakichkolwiek     danych    osobowych     ani    żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
   1. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np.         przy wyborze opcji „zapamiętaj  mnie”  przy  logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
   1. Centrum Akumulatorów wykorzystuje Cookies własne w celu:
    1. uwierzytelniania Klienta w  Sklepie  i  zapewnienia  sesji  Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
    2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,  które  pomagają  zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   2. Centrum Akumulatorów wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
    1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
    2. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane                     z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)
    3. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu,                    które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego                    www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
    4. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu gadu- gadu.pl (administrator cookies zewnętrznego: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie).
    5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem                             narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator                            cookies zewnętrznego: Google  Inc  z  siedzibą w USA).
    6. prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu                  internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B  Consulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Warszawie)
   3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.
   W  szczególności  tą  drogą  nie  jest  możliwe  przedostanie  się  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   1. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
    1. Przeglądarka Internet Explorer
    2. Przeglądarka Mozilla Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Safari
    5. Przeglądarka Opera
   2. Centrum Akumulatorów może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę     usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego       powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja              identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Centrum             Akumulatorów przy diagnozowaniu problemów technicznych      z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych  programów do przeglądania treści Sklepu.
   3. Sklep   zawiera   linki   i   odnośniki   do   innych   stron   internetowych.
   Centrum Akumulatorów nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę  zarządzaną   przez   innego   administratora,   zapoznać   się z polityką prywatności tam przyjętą.
    
    

   § 5 Dostęp do danych

    
    
   1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Centrum Akumulatorów.
   2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości       oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
     
    
   1.  
   Centrum Akumulatorów zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do       Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Centrum Akumulatorów może      odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący          w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne      do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Centrum Akumulatorów roszczeń od danego Klienta.
   1. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.
    
    

   § 6 Zabezpieczenia

    
    
   1. Centrum Akumulatorów stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę   danych   przed   utratą,   niewłaściwym   wykorzystaniem i         modyfikacją. Centrum Akumulatorów zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
   2. Dane osobowe  w  Centrum  Akumulatorów  są  chronione  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   3. W przypadku, gdy  Klient  posiadający  konto  w  Sklepie  utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego                 hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskiwanie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie    automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
   4. Centrum Akumulatorów nigdy  nie  wysyła  żadnej  korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
    
     § 7 Zmiany Polityki Prywatności  

    

  2. Centrum Akumulatorów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian         w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
  3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką PrywatnościTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2016.
 
Nowy oddział - Wrocław Centrum AB
Previous Next Play Pause
1